Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Zámolyi-tározó

Zámolyi-tározó

A víztározó a Vértes-hegység déli előterében, Csákvár, Pátka és Zámoly községek közigazgatási területén helyezkedik el. A víztározó völgyzárógátas kialakítással épült. A völgyzáró gát a Császár-víz 15+610 km szelvényében van, 2440 méterrel a Burján-árok (v. Forrás-patak) torkolata alatt. A tározó vízgyűjtő területe 248 km2, melynek felső része a Vértes-hegységhez tartozik. A földtani vízgyűjtő terület nem azonos a topográfiai vízgyűjtő területtel. A felső, karsztos vízgyűjtő részben inaktív, rendkívül kis lefolyási tényezővel jellemezhető, kivéve, ha a hó fagyott talajról olvad le.

A víztározó 1971 óta üzemel. A Zámolyi-tározó a Pátkai-tározóval együtt víztározó rendszert alkot, mely elsődlegesen a Velencei-tó vízszintjének szabályozására szolgál. A vízbő időszakok lefolyásának betározásával és visszatartásával csökkenti az árvízi hozamokat, megakadályozza a Velencei-tó túltöltődését, illetve a tározott víz leeresztésével mérsékelhető a Velencei-tó vízhiányos állapota. A Zámolyi-tározó vízkészlete a sorba kapcsolt vízpótló rendszer első elemeként alá van rendelve a Pátkai-tározó és a Velencei-tó vízszintszabályozásának. Amennyiben egy rendkívüli helyzet, vagy a
Velencei-tó vízháztartásának tartósan szélsőséges helyzete megkívánja, a tározó teljes leürítésre kerülhet. Napjainkban az időjárási szélsőségek egyre inkább felértékelik a tározórendszer szerepét.

A Velencei-tó és tározói
(Készítette: KDTVIZIG)

A tározó tehát vízgazdálkodási célból épült és üzemel, ezen elsődleges célon túl bármely tevékenység csak a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának megfelelően végezhető, mivel a tározó a Natura 2000-es terület részét képezi, egyben az országos ökológiai hálózat, illetve magterület része.

A tározón a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) gyakorolja a halgazdálkodási jogot.

A víztározó víztérkódja 07-012-1-1.

A tározó 2018. évi lehalászása
(Készítette: KDTVIZIG)

A tározó érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A Magyar Állam tulajdonában lévő víztározó a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van, amelynek üzemeltetését a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének 3. sz. Velencei-tavi Felügyelősége végzi.

A Zámolyi-tározó főbb műszaki jellemzői:

Zámolyi-tározó vízszintjeihez tartozó vízfelület és víztérfogat adatok

 

Minimális üzemi vízszint:

126,82 mBf.

Maximális üzemi vízszint:

129,72 mBf.

Árvízi vízszint:

130,72 mBf.

Vízfelület (ha)

50,0

272,0

383,0

Víztérfogat (m3)

500.000

4.500.000

7.800.000

A Zámolyi-víztározó zsiliptornya és kezelőhídja
(Készítette: KDTVIZIG)

A Zámolyi-tározó a Császár-víz duzzasztásával, völgyzárógátas kialakítással épült. A tározó fenékleürítő műtárggyal rendelkezik, mely a kisebb nyári árhullámok lebocsátását képes biztosítani. A nagyobb árhullámok biztonságos levezetését árapasztó műtárgy végzi. Rendkívüli üzem esetén, a gátőr jelenlétét őrtelep biztosítja.

A tározó vízmércéje a fenékleürítő műtárgyon került elhelyezésre, „0” pontja 124,87 mBf. A tározó alvízi vízmércéje a Császár-víz 15+400 km szelvényében található, a burkolt mederszakasz jobb oldali rézsűjén. A tározóba befolyó vízmennyiségek mérésére mérőműtárgy épült a Császár-víz 25+900 km szelvényében és a Burján-árok 4+050 km szelvényében.

A Zámolyi-tározó vízoldali rézsű burkolat cseréjét 2008-ban végezték el.

A Zámolyi-víztározó régi és új rézsű burkolata
(Készítette: KDTVIZIG)

A tározó gépkocsival, Zámoly és Pátka Községek felől egyaránt megközelíthető, javított földúton.

A Velencei-tó vízpótlásának ideje alatt a Székesfehérvár-Kisfalud-Dinnyés közötti kerékpárút lezárásra kerül.

A tározóban fürödni, csónakázni és korcsolyázni tilos!

A víztározó műtárgyain csak az arra engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak!