Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Nagyteveli I. és II. számú víztározó

Nagyteveli I. és II. számú víztározó

A víztározók a Bakony északi előterében, a Pápai – Bakony-ér völgyében Nagyteveltől délkeletre találhatók. A tavak völgyzárógátas kialakítással épültek az 1979-1981 közötti években. A tározó rendszer a Pápai – Bakony-ér felső szakaszának vízgyűjtő területén helyezkedik el, melynek kiterjedése – a vízfolyás 20+400 km szelvényében – 21 km2. Alapfeladata a Pápai – Bakony-ér vízjárásának kiegyenlítése, az árhullámok levonulásának szabályozása, ezzel Nagytevel település elöntés-veszélyének csökkentése, illetve állandó vízhozam biztosítása a mederben.

A Nagyteveli I. és II. számú víztározók érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A víztározók csak karbantartás vagy havária esetén kerülnek leeresztésre.

A Magyar Állam tulajdonában lévő víztározó rendszer a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van, amelynek üzemeltetését a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége (8200 Veszprém, Arany J. u. 23.) végzi.

Nagyteveli I. víztározó
(Készítette: KDTVIZIG)

A Nagyteveli I. számú tározó a Pápai – Bakony-ér 20+400 km szelvényében völgyzárógát megépítésével került kialakításra, melynek elsődleges feladata az árvízi hullám csökkentésével a vízfolyás menti települések árvízi biztonságának növelése (árvízcsúcs-csökkentő tározó), másodlagos hasznosítási célja az élővíz biztosítása a tározó alatti vízfolyás szakaszon, illetve népjóléti igények (horgászati hasznosítás, strandolás) kiszolgálása.

A tározón a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) gyakorolja a halgazdálkodási jogot. A Pápa és Vidéke Horgász Egyesület (8500 Pápa, Jókai út 30.) mint alhaszonbérlő horgászati hasznosítást folytat, valamint csónak kikötőt üzemeltet. A víztározó víztérkódja 19-022-1-1.

A tározón került kialakításra a Nagytevel Község Önkormányzatának üzemeltetésében lévő Fenyves Fürdőhely, mintegy 2 ha-os vízfelületen.

A Nagyteveli I. tározó főbb műszaki jellemzői:

Nagyteveli I. tározó vízszintjeihez tartozó vízfelület és víztérfogat adatok

 

Minimális üzemi vízszint:

215,02 mBf.

Üzemi vízszint:

219,22 mBf.

Maximális üzemi vízszint:

222,32 mBf.

Árvízi vízszint:

223,32 mBf.

Vízfelület (ha)

8,0

19,0

30,0

36,0

Víztérfogat (m3)

180.000

700.000

1.450.000

1.770.000

Átlagos vízmélység (m): 4,8

Üzemi műtárgyai: egyesített üzemi műtárgy, vészárapasztó

Vízmérce van elhelyezve az I. sz. tó völgyzárógát vízoldali rézsűjén az egyesített műtárgy mellett. A vízmérce „0” pontja: 207,22 mBf.

2017. év tavaszán az egyesített üzemi műtárgy vasbeton szerkezetének felületi hibái, valamint a műtárgy alvízi oldalán lévő meder betonburkolatának hibái kijavításra kerültek.

A Nagyteveli II. számú tározó a Pápai – Bakony-ér 22+300 km szelvényében völgyzárógát megépítésével került kialakításra, melynek elsődleges feladata a vízfolyás által szállított hordalék visszatartása (hordalékfogó tározó), ezzel megakadályozva az I. számú tározó feliszapolódását. Másodlagos hasznosítási célja a halászati hasznosítás.

A II. számú tározón a MOHOSZ gyakorolja a halgazdálkodási jogot, az alhaszonbérleti jogot a Bakonyi Nimród Vadász és Sporthorgász Egyesület gyakorolja.

A víztározó víztérkódja 19-019-1-1.

A Nagyteveli II. tározó főbb műszaki jellemzői:

Nagyteveli II. tározó vízszintjeihez tartozó vízfelület és víztérfogat adatok

 

Minimális üzemi vízszint:

-

Üzemi vízszint:

229,52 mBf.

Maximális üzemi vízszint:

230,52 mBf.

Árvízi vízszint:

230,52 mBf.

Vízfelület (ha)

-

5,0

-

6,5

Víztérfogat (m3)

-

110.000

-

160.000

Átlagos vízmélység (m): 2,2

Üzemi műtárgyai: leeresztő zsilip, árapasztó

A tározó rendszer a Natura 2000-es terület részét képezi, részterülete az Északi-Bakony különleges természetmegőrzési és madárvédelmi területnek, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.

A tározók Nagytevel Község belterülete felől, a Jókai út folytatásában lévő útról közelíthetőek meg.

Az érdeklődők számára sokszínű kikapcsolódást biztosít a tározó és környéke. Az I. számú tározón működik a Fenyves strand, mely kiváló vízminőséget biztosít a fürdőzők számára. A Bakony közelsége miatt a tározótól számos séta, túra tehető. A tó gyalogosan körüljárható.

A víztározóban a bekerített strand kivételével fürödni tilos!
A víztározó völgyzárógátján és műtárgyain csak az arra engedéllyel rendelkezők tartózkodhatnak!