Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Tájékoztató öntözési célú vízhasználatról

Az érvényben lévő jogszabályok szerint öntözési célú vízhasználat vízjogi engedély birtokában történhet! (1. és 2. pontok)

Ez alól kivételt a belügyminiszter által kihirdetett tartósan vízhiányos időszak jelenthet, amikor jogszabály alapján lehetőség van rendkívüli öntözési célú vízhasználatra (3), mely vízjogi engedély nélkül, csak bejelentés alapján végezhető tevékenység.

A vízjogi engedélyezési eljárást a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2., Tel: 22/512-150) folytatja le. Az eljáráshoz szükséges mellékelni Igazgatóságunk vízügyi nyilatkozatát. Az engedélyt a vízügyi hatóság adja ki az eljárása végén.

  1. Vízjogi engedéllyel rendelkező öntözési vízhasználat:

Az eljárás eredménye egy általános célú öntözési vízhasználatra kapott, maximum 20 évre szóló engedély, mely elvileg további korlátozásoktól mentes (megj.: az eljárásban résztvevő hatóságok előírhatnak csak az adott területre vonatkozó korlátozásokat).

Az engedélyhez szükséges műszaki tervdokumentációt „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. mellékletének VI. pontjában foglaltak alapján kell elkészíteni.

Az eljárást igazgatóságunk vízügyi nyilatkozatának megszerzésével célszerű kezdeni, mely kétféle módon történhet:

- a VIZEK Keretrendszeren keresztül (amennyiben rendelkezik ügyfélkapu eléréssel), amelyről bővebben itt tájékozódhat:

https://www3.kdtvizig.hu/kozep-dunantuli/kozerdeku/vizek-rendszer/vizek-rendszer

A VIZEK keretrendszer elérhető: https://vizek.vizugy.hu/Portal/

- természetes személyként papír alapon és elektronikusan is kérelmezheti a nyilatkozatunk kiadását a szekesfehervar(kukac)kdtvizig.hu email-címen keresztül a szükséges dokumentum (ok) benyújtásával.

Mindkét ügyintézési mód esetén az Igazgatóságunk által az eljáráshoz szolgáltatott dokumentumokkal (vízügyi nyilatkozat) kiegészített tervdokumentációt kell benyújtani a vízügyi hatóság részére az engedélyezési eljárás elindításához.

A „VIZEK Keretrendszer” előnye, hogy közvetlenül ezen keresztül a vízügyi hatóságnál is el tudja indítani az engedélyezési eljárást a már feltöltött tervdokumentációval és az Igazgatóságunk által feltöltött nyilatkozatokkal.

  1. Egyszerűsített öntözési vízhasználat:

Egyszerűsített öntözési vízhasználat fogalma: 100 ha alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési célú vízhasználat, amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített vízelosztó-hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig. Az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedély – a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak a vízjogi engedélyben történő rögzítése mellett – az egyszerűsített talajvédelmi terv alapján kialakított talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásban meghatározott időtartamig, de legfeljebb öt évig hatályos.

Fontos, hogy az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 20 évre adható ki, ha a szükséges feltételek fennállnak.

Egyszerűsített öntözési vízhasználatra vonatkozó dokumentáció tartalmi követelményei a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. mellékletének VII. pontjában kerültek feltüntetésre.

Az egyszerűsített öntözési vízhasználat engedélyezése ugyanúgy történik, mint az 1. pontban említett öntözési vízhasználat esetén.

  1. Bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú vízhasználat:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §. 14. bekezdése alapján tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása. A tartósan vízhiányos időszakot az 1995. évi LVII. törvény alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter (belügyminiszter) a Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz (jelen esetben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, email: fejer.vizugy(kukac)katved.gov.hu) írásban kell bejelenteni.

A bejelentéshez szükséges adatlapot a következő helyről tudja letölteni:

https://fejer.katasztrofavedelem.hu/24277/hirek/216343/a-rendkivuli-ontozesi-celu-vizhasznalat-szabalyai

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell. Az ehhez kapcsolódó általános tájékoztató és az Igazgatóságunkhoz benyújtandó vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem a bejegyzés csatolmányaként elérhető.

A kérelemben mindenképpen szerepeltetni kell a felhasználandó vízmennyiséget, az öntözött terület nagyságát, a vízkivétel vízbázisát, valamint a vízkivétel kezdő, illetve befejező időpontját.