Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Bemutatkozik a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság három vármegyében, 13 000 km2 -en lát el rendkívül szerteágazó vízgazdálkodási tevékenységet.

MŰKÖDÉSI TERÜLETÜNK

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe magában foglalja Fejér, Tolna és Veszprém vármegyét. ezen a hatalmas területen 436 településen egymillió állampolgár él és dolgozik. A mintegy 13 000 km2 terület földrajzi és vízrajzi szempontból is nagyon változatos. megtalálhatók itt a Bakony és a Vértes hegyei, a Mezőföld lankás, sík területei, a Dunántúli-dombság szelíd lankái. Szinte a teljes működési terület a nagy kiterjedésű Sió-Nádor-Kapos vízgyűjtőhöz tartozik, amelynek 9 000 km területéről a Sió szállítja a vizeket a Dunába. A fennmaradó 4 000 km terület a Marcal, illetve a Duna közvetlen vízgyűjtőterületéhez tartozik.

Vízgyűjtő területeink teljes egészében Magyarország terültén találhatók. A terület nem csak felszíni, de felszín alatti vízkincsben is gazdag, a mélyben bújik meg a Dunántúli-középhegység karsztvízkészlete.

Működési területünkön vagyonkezelésünkben van hazánk természetes nagytavai közül a Balaton és a Velencei-tó, valamint 10 víztározó, 120 km folyó, 924 km kisvízfolyás, 282 km belvízcsatorna, 242 km hosszú árvízvédelmi töltés.

AZ IGAZGATÓSÁG FELADATAI

A mai vízügyi igazgatóság elődje 1953-ban jött létre a székesfehérvári Kultúrmérnöki és Belvízrendező Hivatal, a siófoki Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal, valamint a szekszárdi Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal összefonásával.

Központunk Székesfehérváron található, a működési területünkön pedig négy területi egységünk működik: Siófokon, Szekszárdon, Székesfehérváron és Veszprémben.

Tevékenységünk jelentős részét képezi a kezelésünkben lévő állami vízfolyások, állóvizek és hozzájuk tartozó vagyontárgyak működtetése, üzemeltetése, fenntartás és fejlesztése. Az állam tulajdonában lévő vizek szabályozásával, mederfenntartásával, partvédelmével ugyanúgy foglalkozunk, mint az azokhoz kapcsolódó vízi utak rendeltetésre alkalmas állapotban tartásával, a hajóutak kijelölésével, kitűzésével, valamint a vízminőség- védelmi nádgazdálkodással is.

Feladataink maradéktalan ellátása érdekében gondoskodunk a különböző tulajdonú (az állami és önkormányzati, továbbá a magán) vízi létesítmények fejlesztési, fenntartási és üzemeltetései összhangjának megteremtéséről. Ennek érdekében együttműködünk a helyi önkormányzatokkal és a vízgazdálkodási társulatokkal és kezelőként, ügyfélként nyilatkozunk, szakvéleményt adunk agy adatot szolgáltatunk a vízügyi hatósági eljárásokban.

Működési területünkön a víz által okozott károk minden formája előfordul (árvíz, belvíz, helyi vízkár). Ezért kiemelten foglalkozunk a vízkárelhárítási műszaki, igazgatási teendőinek ellátásával, a védekezés területi tervezésével, szervezésével, szakmai irányításával. Közreműködünk a környezeti kárelhárítás operatív teendőinek ellátásában is.

Napi munkánk szakszerű elvégzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a területünkön lévő vizek mennyiségéről és minőségéről naprakész információval rendelkezzünk. Ezért vízrajzi észlelőhálózatot és annak részét képező víztest monotringot, valamint vízminőségi laboratóriumok üzemeltetünk. A vízgazdálkodási adatokat feldolgozás után a sajűt felhasználáson túl igény szerint az érintettek rendelkezésére bocsátjuk.

Feladataink körébe tartozik a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzése, a vízitársulatok szakmai felügyelete.