Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Minőségirányítási rendszer a vízrajz és adatszolgáltatás területén A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minőségpolitikája

Minőségpolitika

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság első számú feladatának tekinti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és az EU irányelveinek (Víz Keretirányelv, Árvízi Irányelv), valamint a kapcsolódó egyéb vízgazdálkodási alapdokumentumok, kormányrendeletek, jogszabályok, műszaki irányelvek előírásainak magas színvonalon történő betartatását a vízgazdálkodási döntések megalapozása érdekében.

A fenti kereteket figyelembe véve létrehoztuk és bevezettük az ISO 9001:2015 szabványkövetelménynek megfelelő minőségirányítási rendszert.

A dolgozóink munkáját a szakmaiság, az igényesség, a pontosság, a környezetnek és a vizeknek a tisztelete jellemezi. Ebből adódóan biztosítani tudjuk a vízrajzi adataink egyenletes jó minőségét, folyamatos megbízhatóságát, mind békeidőben, mind a védekezési időszakban.

Célunk, hogy úgy tegyünk eleget a jogszabályok által előírt vízrajzi feladatainknak, hogy a vízkár-elhárítási munkáink megalapozásán kívül a működési területen élő lakosság, gazdálkodó szervezetek is elégedettek legyenek vízrajzi adatszolgáltatásunkkal.

Kiemelt figyelmet fordítunk a nyilvánosság hiteles tájékoztatására, a döntéseink előkészítése során az érintettek igényeinek, elvárásainak és véleményének megismerésére.

Célunk a felhasználói (vevői) megelégedettség folyamatos növelése. A hiteles adatszolgáltatás folyamatos fenntartása.

Ennek érdekében folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük mérőállomásainkat dolgozóinktól elvárjuk – egyben rendszeres képzésekkel biztosítjuk számukra – a folyamatosan változó technika megismerését és hatékony kezelését.

Az ISO 9001:2015 tanúsítvány megtekinthető a jobb oldali, "Csatolmányok" fülre kattintva.

Jelmondatunk:

"Megbízható vízrajzi adat nélkül nincs korszerű vízgazdálkodás."