Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos tájékoztató

A 2011. évi CXII. törvény az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról biztosítja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerését.

A 29. § (1) kimondja: A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az adatigénylés beérkezésének időpontja: azt a napot tekintjük az adatigénylés beérkezési időpontjának, amikor
a) az Adatigénylő a közérdekű adat iránti igényt az Adatkezelőhöz benyújtja vagy
b) az 1. sz. melléklet beérkezik az Adatkezelőhöz.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz közérdekű adatigénylés benyújtására a következő módokon van lehetőség:

Az adatigénylő lap elérhető: Közérdekű adatok/Közérdekű adatigénylés/Csatolmányok (jobb oldali fül)

Költségtérítés:

Az Igazgatóság a kérelemben foglalt adatok közlésével összefüggésben költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértéke:

Megnevezés

Mennyiségi egység

Ár

Másolás (színes)

A/4

130 Ft/oldal

Másolás (színes)

A/3

260 Ft/oldal

Optikai adathordozó (CD)

 

580 Ft/db

A Növényzetfelmérés és – minősítés térkép nem tartozik a közérdekű adatok körébe. Ebben az esetben a költségtérítés mértéke 2 500 Ft+ÁFA/oldal.

Az Igazgatóság közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatai (példálózó jelleggel):

 • árvízvédelmi művek és öblözetek műszaki és védelmi tervei
 • vízfolyás meder, töltés és depónia műszaki adatai
 • keresztező létesítmények nyilvántartási adatai
 • mértékadó Árvízszintek (MÁSZ), és LNV szintek
 • nagyvízi Meder levezető sávok határai, érintettség
 • Medermorfológiai adatok tavak és tározók esetében
 • fentiekhez nem sorolható, egyéb műszaki adatok, információk
 • vízfolyásokba történő vízbevezetések, illetve a vízfolyásokból történő vízkivételek
 • vízfolyás keresztezések, vízfolyás alatt és felett történő elvezetések
 • belvíz öblözetek területe
 • rendszeresen vízjárta területek
 • belvízzel elöntött területek nagysága, illetve az elöntés időszaka
 • vízhasználati adatok
 • szennyvíztelepi bevezetések
 • alaptevékenység során keletkezett adatok
 • állomások törzsadatai
 • vízszolgáltatással kapcsolatos adatok
 • kezelt vízi létesítmények műszaki adatai
 • vízrajz napi működése során előállított és feldolgozott adatok (ISO rendszerben)
 • víziállásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás
 • hajózással kapcsolatos adatszolgáltatás
 • nádvágással kapcsolatos adatok
 • projektekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
 • vízminőséggel kapcsolatos adatok