Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-víz vízgyűjtő területe az egyik legszebb dombvidéki patakvölgy Fejér megyében. A vízfolyás Komárom-Esztergom megyében, a Nyugat-Gerecse kistájon, a Gerecse-hegység lábánál fakadó forrásokból ered. A megyehatárt átlépve a Velencei-hegység északi és a Vértes-hegység délkeleti peremén halad délkeleti irányban Óbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajászó és Baracska települések mellett, majd Ercsi-Sinatelepnél éri el a Dunát. Teljes hossza mintegy 55,5 km.

A dombvidéki vízfolyásokra általánosan igaz, hogy vízjárásuk szélsőségesen ingadozó.
A felső vízgyűjtők tavaszi hóolvadása és a kora nyári esőzések áradásokat okozhatnak, nyár végén, ősszel pedig kisvizes, vízhiányos időszakok alakulnak ki. Ez a szélsőséges vízjárás, de főképpen a nagy intenzitású, sokszor lokális csapadék – ha mégoly rövid ideig tart is – jelentősen befolyásolja a meder és a műtárgyak állapotát. A heves esőzések hatására bemosódó hordalék és üledék a mederben és műtárgyakban lerakódva csökkenti a vízfolyás vízelvezető képességét, ami elöntéseket okozhat mind a mezőgazdasági-, mind pedig a lakott területeken. Ha adottak a műszaki lehetőségek a lehulló csapadék tározására, az nem csak csökkenti a vízkár kockázatot, hanem enyhítheti a szárazabb időszakokban jelentkező vízhiányt, illetve megfelelő műszaki kialakítással élőhelyet biztosíthat számos növény és állatfaj számára. Éppen ezért a dombvidéki vízfolyások karbantartása, fejlesztése az utóbbi másfél-két évtizedben gyakoribbá váló időjárási szélsőségek miatt vízgazdálkodási szempontból kiemelt jelentőségűvé vált.

A Váli-víz teljes körű rendezésére utoljára 1974 és 1976 között került sor. A projekt megvalósításával az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése mellett a vizek hasznosításával szembeni új elvárásoknak megfelelő vízrendezési-, vízgazdálkodási célok is elérhetővé válnak.

A jövőben számítani kell a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedésére. Erre felkészülve a Váli-víz rendezése során tervezett műszaki megoldások lassítják a lefolyást, elősegítik a csapadékvíz helyben tartását, egyenletesebbé teszik a vízhozamot és lehetőséget biztosítanak a hasznosítható vízmennyiség növelésére a vízgazdálkodás helyzetének javítása érdekében. A tervezés során a megváltozott társadalmi igényeknek megfelelően nagy hangsúlyt kapott a vízfolyás vízminőségének, ökológiai állapotának javítása, a meder természetes jellegének helyreállítása.

A beruházás a vízfolyás csaknem teljes szakaszát érinti. A 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakaszhoz tartozó alsó, mintegy 4,5 km-es szakaszon a Duna-projekt részeként 2012-2014 között megtörtént a töltésszelvény növelés és burkolt fenntartó út kialakítás, ezért ezen a szakaszon a projekt keretében mederkorrekció és mederstabilizáció történik. A vízfolyás középső és felső szakaszán kotrás, mederrendezés és a meder állékonyságát biztosító kőművek építése mellett számos híd alatti burkolat, oldalműtárgy, áteresz rekonstrukciója, valamint duzzasztó építés, felújítás valósul meg. A tervezett külterületi árokrendszer, valamint a hordalékfogó műtárgyak és vízmosáskötő gátak hatására csökken az erózió következtében a vízfolyásba jutó hordalék mennyisége, ami elősegíti a mintegy 36,5 km hosszon elvégzett beavatkozások hosszú távú fenntarthatóságát. A Válon épülő tározó nagycsapadékok idején, megfelelő vízkormányzással képes lesz tehermentesíteni a vízfolyást, így egyrészről csökkenti a vízkár veszélyeztetettséget, másrészről pedig a bekormányzott vízmennyiség révén növeli a térségben a vízszolgáltatás biztonságát. A projekt keretében megvalósuló növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítás hozzájárul a meder természetes jellegének visszaállításához, hatására erősödik a vízfolyás védelme az erózió és a defláció hatásaival szemben. A felszíni vizek hasznosításával kapcsolatos, megváltozott társadalmi igényekkel összhangban az épülő vízkormányzó műtárgyakkal három helyszínen is lehetőség nyílik vizes élőhely kialakítására. A projektek részeként a Váli-víz teljes vízgyűjtő területét lefedő monitoring rendszer épül ki, amely alkalmas a szélsőségesebbé váló időjárás hatásainak pontosabb nyomon követésére. A monitoring rendszer elemei a vízügyi igazgatóság korszerű hidrológiai előrejelző és modellező rendszeréhez szolgáltatnak adatokat.

A beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg.

A Váli-völgy vízrendezési feladatai projekt a 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú mellékletében nevesített kiemelt projekt, 3,65 milliárd forint támogatási kerettel.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017. február 9.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023. június 15.

További információ: valivolgy.ovf.hu