Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Szent László-patak rehabilitációja

A dombvidéki vízfolyásokra általánosan igaz, hogy vízjárásuk szélsőségesen ingadozó.
A felső vízgyűjtők tavaszi hóolvadása és a kora nyári esőzések áradásokat okozhatnak, nyár végén, ősszel pedig kisvizes, vízhiányos időszakok alakulnak ki. Ez a szélsőséges vízjárás, de főképpen a nagy intenzitású, sokszor lokális csapadék – ha mégoly rövid ideig tart is – jelentősen befolyásolja a meder és a műtárgyak állapotát. A heves esőzések hatására bemosódó hordalék és üledék a mederben és műtárgyakban lerakódva csökkenti a vízfolyás vízelvezető képességét, ami elöntéseket okozhat mind a mezőgazdasági-, mind pedig a lakott területeken. Ha adottak a műszaki lehetőségek a lehulló csapadék tározására, az nem csak csökkenti a vízkár kockázatot, hanem enyhítheti a szárazabb időszakokban jelentkező vízhiányt, illetve megfelelő műszaki kialakítással élőhelyet biztosíthat számos növény és állatfaj számára. Éppen ezért a dombvidéki vízfolyások karbantartása, fejlesztése az utóbbi másfél-két évtizedben gyakoribbá váló időjárási szélsőségek miatt vízgazdálkodási s zempontból kiemelt jelentőségűvé vált.

A szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedésére felkészülve a Szent László-patak rendezése során végrehajtott műszaki megoldások lassítják a lefolyást, elősegítik a csapadékvíz helyben tartását, egyenletesebbé teszik a vízhozamot és lehetőséget biztosítanak a hasznosítható vízmennyiség növelésére a vízgazdálkodás helyzetének javítása érdekében. A tervezés során a megváltozott társadalmi igényeknek megfelelően nagy hangsúlyt kapott a vízfolyás vízminőségének, ökológiai állapotának javítása, a meder természetes jellegének helyreállítása.

A projekt megvalósításával az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése mellett a vizek hasznosításával szembeni új elvárásoknak megfelelő vízrendezési-, vízgazdálkodási célok elérése vált lehetővé.

Megvalósított projektelemek és hatásaik:

 1. Mederrendezés, amivel javítható a vízminőség, egyenletesebbé tehető a vízhozam, fejleszthető a vízkészlettel történő gazdálkodás, valamint mentesít a levonuló árhullámok káros hatásaitól.

A Martonvásár, Gyúró, Bicske külterületén, valamint Csabdi térségében – összesen 10 km hosszon – elvégzett mederrendezési munkákat követően nőtt a patak vízszállító képessége, ezáltal csökkent a településeken a helyi vízkár kialakulásának kockázata.

 1. Bicske város belterületének árvízvédelmi fejlesztése csökkenti a belterületi mederszakasz árvízi terhelését és javítja árvízvédelmi biztonságot.

Bicske belterületén 446 m árvízvédelmi fal, valamint 1624 m hosszon új árvízvédelmi töltés és 18 zsilip építése biztosítja a város vízkár védelmét.

 1. Fenntartósávok jó karba helyezése, mellyel a projektben létrehozott eredmények és létesítmények fenntarthatók.

Összesen 11 km hosszon megtörtént a vízfolyásmenti fenntartósávok jókarba helyezése.

 1. Híd átépítés, műtárgy építés és rekonstrukció a vízszolgáltatás biztonságának növelésére, vízigények kielégítésére.

A pályázat keretében az 1104 jelű Bicske-Zsámbék összekötő út közúti felüljáró (Mányi úti híd) átépítésre is sor került, a híd nyílásszélessége a korábbi 4 méterről 6 méterre növekedett, biztosítva a vízfolyás megfelelő vízelvezető képességét. A közúti híd forgalomba helyezése megtörtént. Ezen kívül számos keresztező műtárgy és oldalműtárgy rekonstrukciójára, illetve építésére is sor került.

 1. Nagyműtárgy építés, rekonstrukció
 • a Bicske IV. sz. tó osztó-duzzasztóműve elbontásra került, helyette új műtárgy épült,
 • Martonvásáron egy D 300-as Tubosider áteresz került beépítésre,
 • megtörtént a martonvásári arborétumi duzzasztó rekonstrukciója.

 

 1. Növényzet telepítés, parti zonáció helyreállítása

Összesen 5 km hosszon történt a projektelem megvalósítása.

 1. Monitoring rendszer kiépítésével a vízrendszer későbbi, megfelelő szintű üzemeltetése, a szélsőségesebbé váló időjárás hatásának pontosabb nyomon követése valósul meg.

A Tarján községben telepített hidrometeorológiai állomás a folyamatban lévő Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekten megvalósuló monitoring rendszerrel lesz összekapcsolva.

 1. Eszközbeszerzés a projekt keretében megvalósult fejlesztések fenntartási feladatainak ellátása érdekében.

Az eszközbeszerzés eredményeként az Igazgatóság gépparkja egy 14 m-es gémkinyúlású forgó felsővázas lánctalpas kotróval bővül, valamint beszerzésre kerül egy traktorra szerelhető gémszerkezetű rézsűkasza is.

A projekt kivitelezési munkái az ütemtervnek megfelelően befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2021. március 25-én megtörtént.

A projekt megvalósításának befejezése: 2022. szeptember 26.

A projekthez kapcsolódik a „Szent László-patak fenntartható vízgazdálkodása” elnevezésű projekt, amelynek kitűzött célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak az EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez is. A beruházás során a vízfolyás Ercsi-Martonvásár közötti szakaszán mederrendezési munkák, vízkormányzó műtárgyak megépítése és vízhiány monitoring állomás létesítése történik. A projekt a KEHOP-1.3.0 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” pályázati konstrukcióban valósul meg, a kivitelezési szerződés 2021. január 06-án hatályba lépett, a munkaterület átadás 2021. január 18-án volt. A kivitelezés előkészítő munkái megkezdődtek.

A két, Szent László-patakot érintő pályázati elképzelésben megfogalmazott célkitűzések kapcsolódnak a befogadó Váli-vizet érintő fejlesztés, a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projektben megfogalmazott célkitűzésekhez. A projekt megvalósításával szembeni szakmai elvárás a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a vízgyűjtő ökológiai állapotának és a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodásának mennyiségi és minőségi értelemben vett javítása. A beruházás megvalósítása folyamatban van.

További információ: szentlaszlopatak.ovf.hu