Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Szekszárd Lőtéri Vízbázis kármentesítése – KEHOP-3.3.0-15-2016-00003

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma támogatást nyert a Szekszárd keleti részén kialakult felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség felszámolására.

A környezetszennyezésre a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény hatálybalépését megelőzően derült fény, ezért a kármentesítés végrehajtása a Magyar Állam felelőssége lett. A Magyar Állam nevében a szennyezettség felszámolására kötelezett szervezet a környezetvédelmi szakterület intézményeire vonatkozó jogszabályi változások miatt többször változott. A jelenlegi kötelezett, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 4/2005 (K.V. Ért. 3.) KvVM utasítás alapján került kijelölésre. Az Igazgatóság feladata a hatósági kötelezés alapján a szennyező anyag és a szennyezettség vizsgálata (tényfeltárás), felszámolása (műszaki beavatkozás) és ezzel párhuzamosan a szennyező anyag esetleges terjedésének nyomon követése (kármentesítési monitoring).

A Lőtéri vízbázis a Szekszárdi-dombság előterén és a Tolnai-Sárköz dunai árterén helyezkedik el, a közel É-D-i csapású vasútvonaltól keletre a Sió-csatornáig, illetőleg a Gemenc vidék határáig terjed ki. Az ipari zóna területéről kiinduló, a felszín alatti vízben kimutatható, oldott állapotú szennyezettség jelenleg mintegy 3 km2-nyi területet érint, melynek nagy része iparterület, szórványosan családi házas beépítettséggel.

A szennyezett terület tényfeltárása a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által 1996-ban elindított Országos Kármentesítési Program keretében, több lépésben történt meg. A műszaki beavatkozás a szennyezett víz kitermelésével és felszíni megtisztításával 1998-ban kezdődött meg. Az 1998-2012 között talajvíz kitermeléssel és felszíni víztisztítással végzett műszaki beavatkozás során a kezdetben több (másodlagos) gócban azonosított oldott szennyeződés helyenként felszámolásra került, de a legkritikusabb gócokban a szennyezettség továbbra is megmaradt, és a talajvízben oldott szennyezőanyag csóvák elterülését sem sikerült megakadályozni. A szennyezettség így éveken át közvetlenül veszélyeztette a Sió-parti vízbázis termelő kútjait. A város vízigényének kielégítése, megfelelő mennyiségű, egészséges ivóvíz biztosítása érdekében időközben Szekszárd új vízbázis üzembe helyezése mellett döntött. 2017-től a város egészséges ivóvize a Szekszárd város partiszűrésű vízbázisáról (Fadd – Dombori – Bogyiszló-északi vízbázis) kerül kitermelésre. A szennyező gócok megfelelő kezelése nélkül azonban az oldott szennyezőanyag csóva további növekedése várható.

A szennyezettség végleges felszámolására jelenleg a „Szennyezett területek kármentesítése” című, KEHOP-3.3.0 kódszámú európai uniós pályázati konstrukció kínál lehetőséget. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú melléklete támogatást igénylőként az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a kárfelelős Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumát nevesíti. A projekttel szembeni szakmai elvárás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet előírásait betartva, hatósági kötelezésben foglaltak alapján kármentesítés elvégzése a szekszárdi Lőtér vízbázis területén.

A projekt szakmai tartalma, ütemezése és költségvetése igazodik a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban meghatározott KEHOP éves fejlesztési kerethez.

A projekt célkitűzése a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő talajvíz szennyeződés felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése.

A célkitűzés az alábbi részcélok teljesítésével érhető el:

-   A szennyezőanyag jelenlegi eloszlására vonatkozó aktualizáló tényfeltárás elvégzése.

-   A szennyeződés felszín alatti elhelyezkedéséhez és a földfelszíni területhasználatból fakadó kötöttségekhez igazodó, környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzésen alapuló „D” kármentesítési célállapot határértékek meghatározása.

-   A „D” kármentesítési célállapot határértékeket meghaladó szennyeződésű talajvíz helyi ártalmatlanítása oly módon, hogy a felszín alatti közegben a szennyeződés természetes lebomlását figyelembe véve, a bomlási sor valamennyi tagjára vonatkozóan hosszú távon is biztosított legyen „D” kármentesítési célállapot határértékek betartása.

A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak.

A Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése projekt a 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú mellékletében nevesített kiemelt projekt, 6,35 milliárd forint támogatási kerettel.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017. február 15.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023. december 13..

További információ: szekszardloter.ovf.hu