Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Balaton levezető rendszerének korszerűsítése - KEHOP-1.3.0-15-2015-00007

Az éghajlatváltozás a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi eloszlásában már érezteti nem kívánatos hatásait. E káros hatások mérséklése, azaz a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a hasznosítható természetes vízkészletek mennyiségének növelése iránti igény új kihívások elé állította a vízügyi ágazatot. A Balaton rendkívül nagy gazdasági és idegenforgalmi potenciáljának megőrzését a vízgazdálkodás eszközeivel támogatja a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése című projekt.

Az éghajlatváltozás káros hatásai a tóban történő többlet tározás lehetőségének megteremtésével mérsékelhetők. Ennek érdekében korábban megtörtént a tó üzemrendjének módosítása: a maximális szabályozási szint +10 cm-rel történő emelése ~ 60 millió m3 többlet vízkészletet jelent a tó vízháztartásában. Az így képzett jelentős vízkészlet-tartalék csökkenti a rendkívül alacsony vízállások valószínűségét, ami egyrészről természetvédelmi kockázatot jelent, másrészt a térség lakossága szempontjából, és országos szinten is érzékelhető gazdasági károkat okoz.

A Balaton új üzemrendjéhez kapcsolódóan szükségessé vált a vízszintszabályozás rugalmasabbá tétele is. Ezzel összefüggésben a projekt fő eleme a vízszintszabályozó nagyműtárgyak: a siófoki vízleeresztő és hajózsilip, valamint a balatonkiliti duzzasztó teljes átépítése. A vízleeresztő zsilip rekonstrukciójával a műtárgy vízeresztő képessége 60 m3/sec-ról 80-100 m3/sec értékre nő. A szélsőségesen csapadékos időszakokban ezzel a megnövekedett mértékű vízeresztéssel a mérsékelhető a tó déli parti településein a vízkárkockázatok. A nagyobb mértékű vízeresztéshez szükséges a Sió-csatorna egyes mederszakaszainak kotrása is, a vízlevezető képesség növelése érdekében. Emellett sor kerül az árvízvédelmi töltésrendszer magasítására és egy adott szakaszon az áthelyezésére. Rendezésre kerülnek a Sió-csatorna mentén lévő, felújítandó magas partok is. A Sió-csatornán összesen csaknem 20 km hosszúságban történik fejlesztés. A hajózás biztonsága érdekében megtörténik egyebek között a vízügyi hajózási adatbázis fejlesztése, hajózási jelek aktualizálása. A Sió-csatorna medergeometriáját érintő beavatkozásokkal összhangban szükséges a Sió-csatorna hajóút kitűzési tervének módosítása, valamint a keresztező műtárgyak hajózási jeleinek helyreállítása. A hosszabb ideig tartó vízeresztés esetén a Sió-csatorna mentén az ún. fakadóvizes területeken az altalajon keresztül fellépő, nagy kiterjedésű, tartós vízborítottság okozta problémák megszüntetése érdekében vizes élőhely lesz kialakítva Pincehely és Ozora települések külterületén, továbbá a Sió mentén mintegy 4,5 km szakaszon új nyomvonalra helyezik az árvízvédelmi töltést.

A nagyműtárgyak üzemi területén új üzemviteli épület lesz kialakítva, amelyben bemutató terem és látogató központ nyílik. A megújuló nagyműtárgyak környezete a projekt befejezésével megnyílik a nagyközönség számára, az egykor szigorúan elzárt üzemi terület ezáltal a város életébe integrálódik, a város közössági életének részévé válik.

A beavatkozások a projekt közvetlen céljaként

  • a víztestek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését,
  • a Balaton rugalmasabb vízszint-szabályozási feltételeinek megteremtését,
  • a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését,
  • a vízkárelhárítás (ár- és belvízvédelem) feltételeinek javítását, valamint
  • a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését kívánják szolgálni.

A fejlesztés révén a térség népesség eltartó/-megtartó képessége nő, elősegítve ezzel a fenntartható gazdasági növekedést és a társadalmi jólét megőrzését.

A beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg.

A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése projekt a 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározat 2. számú mellékletében nevesített kiemelt projekt, összesen 18,97 milliárd forint támogatási kerettel, amelyből 15,53 milliárd Ft-ot az Európai Unió biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában. .

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. június 7.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023. november 15.

További információ: balatonlevezeto.ovf.hu