Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Víziállás létesítésének szabályai a Balatonon

Balaton tómeder a Magyar Állam tulajdonában, és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, ezért víziállások csak a meder kezelőjének hozzájárulásával, meghatározott időtartamra létesíthetőek.

A víziállás létesítése iránti kérelmeket, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségéhez kell benyújtani, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postai úton: 8600 Siófok, Vámház u. 6.

E-mail: bvk@kdtvizig.hu 

Ügyfélfogadási idő:  

Hétfő, Péntek:           8:30-12:00

Szerda:                      8:30-12:00      13:00-15:00

Kedd, Csütörtök:      Nincs ügyfélfogadás (telefonon sem)

 

Mit kell benyújtani:

Írásos kérelmet, amelynek tartalmaznia kell:

 • Tulajdonos nevét, címét, elérhetőségét
 • Víziállás használati célját (napozó, horgász stb.)
 • Megközelíthetőség módját (gyalogosan, parti bejárón, csónakkal, melyik kikötőből)
 • Helyszínrajzot, amely tartalmazza a telepítés helyének a bejelölését, a parthoz való viszonyát, valamint a víziállással érintett parti és azokkal szomszédos ingatlanok azonosításához szükséges adatokat, az érintett ingatlan helyének beazonosíthatósága és a nádas érintettség miatt. Helyszínrajzként Kirendeltségünk elfogadja „google-maps” térkép kivonatot is, de ha ismert, fel kell tüntetni a víziállás telepítési helyének GPS vagy EOV koordinátáit is.
 • Szerkezeti rajzot, a víziállás általános kialakításának (alaprajzi méretek, nézetek) és szerkezeti megoldásának ismertetését (szabadonálló stég 4 m2-nél kisebb nem lehet, és a 20 m2-t nem haladhatja meg)
 • Parti bejáró létesítésénél a bejáró szélessége 80 cm-nél nem lehet keskenyebb. A létesítéshez csatolni kell a víziállással érintett ingatlan tulajdonosának, illetve tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatát, a mederbérleti szerződés időtartamáig. (5 évig), illetve az ingatlan tulajdoni lap másolatát, amely igazolja az ingatlan tulajdonjogát.
 • Magyar Állam tulajdonában KDT-VIZIG kezelésében lévő területhez csatlakozó víziállás létesítéséhez, szükséges az állami terület használatának mértékében, területbérleti szerződés megkötése.
 • Közterületi partszakaszok előtt létesítendő víziállásoknál szükséges a helyi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, a mederbérleti szerződés időtartamáig. (5 évig)

A Mederbérleti szerződésből kettő példányt küldünk, és a bérleti díj befizetéséhez a postai feladóvevényt illetve számlát.

A szerződés mindkettő példányát a hiányzó adatokat kitöltve és aláírva, a bérleti díj befizetését igazoló utalvány másolatával együtt, 15 napon belül kell Kirendeltségünkhöz visszaküldeni.

Ennek kézhezvételét követően a szerződés egyik példányát visszaküldjük.

  Fontosabb megkötések:

 • A Balatonon csak ideiglenes víziállás létesíthető, víziállás csak április napja és október 31. napja közötti időszakban tartható a mederben.
 • Felépítményes víziállás a Balatonban nem létesíthető.
 • A felépítmény nélküli víziálláson, tartósan csak korlát és ülőpad létesíthető
 • Nem telepíthető víziállás hajóútban, zárt, illetve I.-III. osztályú nádasok belsejében, illetve ott ahol településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdeket sért vagy veszélyeztet, a hatályos TNM rendelet alapján.
 • Víziállással érintett azon ingatlan, amely a víziállás bejárójával fizikai kapcsolatban van, illetve amelynek határától számított 50 m-en belül a bejáró nélküli vízi állást elhelyezik.
 • A víziállás megközelítésére föld, beton- vagy kőbejáró nem építhető. A parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy a természetes part állékonyságát vagy a partvédőművet ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.
 • A víziállás a mértékadó igénybevétel, különösen szél, hullámzás jégnyomás, a hasznosítás jellege módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni.
 • A víziállás alapterületénél a tervezett használattal arányos mértékben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére. Horgászati célú bejáró nélküli szabadonálló víziállás alapterülete 4 m2 - 20 m2 között lehet. Két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.
 • A víziálláson állandó létesítményt építeni, vízi járművet (hajó, csónak) elhelyezni – ide nem értve az úszóeszköznek számító sporteszközt – tilos. A víziálláshoz kikötni csak állandó felügyelet mellett, az engedélyes használatában lévő vízi járművet szabad.
 • A víziállást az engedélyezettől eltérő módon, rendeltetésének nem megfelelően kikötői célokra használni nem lehet, beleértve csónaktárolást, menhelyet stb.
 • A Balatonon víziállás
  • a déli parton, a part éltől legfeljebb 150 m távolságon belül, 1,5 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 10 m távolságon belül.
  • az északi parton 2 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított 2-4 méteren belül, illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétől számított 8 m-en belül telepíthető.

A víziállás létesítésére vonatkozó jogszabályok:

 • A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet VIII. fejezet
 • A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II.13. ) rendelet.
 • A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII.tv.(Btv.) 23.§., 35.§.
 • A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28 §.(1), 29.§ (1)
 • A Vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet.3.§
 • A természet védelméről szóló évi LIII.tv. 16 .§. (5), 17 .§ (3)
 • A vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 28/2004. (XI.24.) TNM rendelet tartalmazza a vízpart rehabilitációval érintett területek lehatárolását, területhasználatokat.
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló

275/2004. (X.8.) Korm.rendelet

 • 27/2012.(V.25.) NFM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól