Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Települési vízgazdálkodás

Települési Vízgazdálkodás

- Hidrometorológiai szélsőségek

- Stratégia dokumentumok kapcsolódása

- Együttműködő szervezetek és a jogszabályokban nevesített feladataik a csapadékvíz-gazdálkodással összefüggésben

- Klímaváltozás

- A tározóképesség növelésének lehetőségei

- Megelőzés, felkészülés, védekezés, helyreállítás

- Helyi vízkárelhárítás feladatai (megelőzési és védekezési feladatok)

- Víziközmű:

- közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat

- nemzeti ivóvízminőség-javító program 98/83/EK irányelv

- települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv

- víziközmű kormányzati beruházások megvalósításával kapcsolatos beruházói és koordinációs szakterületi feladatokat

- víziközmű szakterületi adatgyűjtésekkel összefüggő központi feladatokat (pl. VH-KÖZMŰ, VH-IPAR, BOI5 adatok gyűjtésének, elemzésének koordinálása, az adatgyűjtési rendszerek szakterületi gondozása).