Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Postai cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

Telefonszám: +36-22/514-000

Telefaxszám: -

Elektronikus cím: szekesfehervar(kukac)kdtvizig.hu

Központi kárelhárítás: ugyelet(kukac)kdtvizig.hu

Honlap: www.kdtvizig.hu

Ár- és belvízvédelmi ügyelet

Telefon: +36 22 514-018

Mobil: +36 20 235 8858

Vízminőségi kárelhárítási ügyelet

Mobil: +36 20 266 3333

E-mail: ugyelet(kukac)kdtvizig.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti ábra és a feladatokat tartalmazó ügyrend az alábbi hivatkozásokon elérhető:

A szervezeti felépítést a szervezeti ábra tartalmazza

A szervezeti egységek feladatait az ügyrend tartalmazza

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

A vezetők neve, beosztása, elérhetősége

4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Megegyezik az 1. pontban felsoroltakkal.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv:

Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D

Postai cím: 1253 Budapest, Pf. 56.

Telefonszám: +36-1/225-4400

Telefaxszám: -

Elektronikus cím: ovf(kukac)ovf.hu

Központi kárelhárítás: omit(kukac)ovf.hu

Honlap: www.ovf.hu

Központi ügyelet: +36-1/225-4447

Központi kárelhárítás ügyelet: +36-80/204-240

12. Az integritás ügyintéző neve, elérhetősége:

Tölgyesi Felícia

+36-22/315-370

tolgyesi.felicia(kukac)kdtvizig.hu

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA