Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Jogi referens 202402

 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztálya

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

JOGI REFERENS

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér vármegye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az igazgatóság szervezetszabályozó eszközeinek előkészítése és jogi szempontból történő ellenőrzése, véleményezése.
 • Az igazgatóságot érintő jogszabályok és szabályzatok naprakész ismerete, alkalmazása.
 • A jogszabályi környezet változásainak figyelemmel kísérése.
 • Jogi szakmai segítség nyújtása az igazgatóság szervezeti egységei számára.
 • Munkajogi feladatok ellátása.
 • Az igazgatóság ellenőrzési nyomvonalára vonatkozó éves aktualizálás koordinációja.
 • Kockázatok nyilvántartásba vétele, kockázati tűréshatár meghatározásában és kockázatértékelésben közreműködés.
 • Panaszok, bejelentések kezelése, nyilvántartása.
 • Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése.
 • Integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása, nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség (jogász),
 • MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés,
 • Kommunikációs készség,
 • Önállóság,
 • Stratégiai gondolkodás,
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása vagy
a megkéréséről szóló igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 03.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban „Szfvár-2316-36/2024” megjelöléssel az alábbi címre kell benyújtani: KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Igazgatási és Jogi Osztály vagy e-mailben az allaspalyazat@kdtvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A Közszféra Állásportálja (www.kozszolgallas.ksz.gov.hu) – 2024. február 10.