Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Gépészeti ügyintéző 202401

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztálya

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

GÉPÉSZETI ÜGYINTÉZŐ 1

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér vármegye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. és az igazgatóság működési területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Ellenőrzi a stabil szivattyútelepek, a Sió árvízkapu, a Siófoki-zsilip és hajózsilip,
  a Dinnyési-zsilip, az acéltáblás duzzasztóművek üzemképességét, üzemeltetésüket
  és karbantartásukat.
 • Ellátja a kiemelt jelentőségű nagyműtárgyak gépészeti felügyeletét, a műszaki beavatkozások előkészítését, a felújítások, a javítások ellenőrzését.
 • Közreműködik az igazgatóság éves és távlati gép- és szivattyúfejlesztési terveinek
 • kidolgozásában, illetve gépberuházásokhoz a piackutatások elvégzésében.
 • Részt vesz az igazgatóság projektjeinek gépészeti feladatait érintő előkészítésében.
 • Ellenőrzi a feladatkörébe utalt gépi eszközök és berendezések közép- és nagyjavításait.
 • Ellenőrzi a szolgálat gépeinek, berendezéseinek rendszeres üzempróbáit.
 • Közreműködik az előírt éves védekezési gyakorlatok megszervezésében és lebonyolításában.
 • Gondoskodik a vízkár-elhárítással kapcsolatos gépészeti vonatkozású hatósági-szakértői ügyek intézéséről.
 • Részt vesz az árvízvédelmi és belvízvédelmi műtárgyak évenkénti gépészeti felülvizsgálatán, elvégzi a gépészeti jellegű javítások műszaki ellenőrzését,
  az üzemképesség felügyeletét, a karbantartások ellenőrzését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Igény esetén szolgálati garzonlakás biztosított.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség és OKJ szerinti 50. szintű szakirányú szakképesítés, vagy rész-szakképesítés, vagy középfokú szakmai végzettség (gépészeti, műszaki szakmacsoportba tartozó),
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú iskolai végzettség (műszaki, gépészmérnöki szakirány),
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés,
 • Terhelhetőség,
 • Eredményorientáció és motiváltság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik.

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása vagy
a megkéréséről szóló igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 03.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton zárt borítékban „Szfvár-2316-24/2024” megjelöléssel az alábbi címre kell benyújtani: KDTVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Igazgatási és Jogi Osztály vagy e-mailben az allaspalyazat@kdtvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat az eredményről értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Közszféra Állásportálja (www.kozszolgallas.ksz.gov.hu) – 2024. január 26.