Események

17
2016. február 17., szerda

Víziállás kihelyezésének szabályai, mederkezelési hozzájárulás, nádas térkép

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a Balaton kizárólagos állami tulajdonnak minősül. Ennek értelmében minden olyan tevékenység engedélyköteles, amely a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásolja vagy megváltoztathatja.

<

10
2015. június 10., szerda

Nyíltnap a hajózsilipnél

P1010026ind

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség a Víz Világnapja alkalmából a korábbi évekhez hasonlóan, idén is betekintést engedett mindennapi életébe, működésébe, feladataiba. A rendezvény mára egyhetes rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Sokszínű és interaktív programokkal vártuk az érdeklődőket 2017. március 21-24. között, illetve 22-én „Hogyan óvjuk a Balaton vizét?” címmel tartottunk előadást Siófok főterén, a DRV Zrt. felkéréséből. A nyíltnapokra a környékbeli óvodások, általános és középiskolás tanulók és oktatóik, valamint civil szervezetek kerültek meghívásra. Idén minden korábbinál több, közel 600 érdeklődőt láttunk vendégül, akik bepillantást nyerhettek a műtárgyak működésébe, láthattak zsilipelést, bemutattuk a vízminőségi kárelhárítás során használt gépek és eszközök alkalmazását, valamint a vízrajzi mérőműszerek használatát. Igyekeztünk gondoskodni róla, hogy a hozzánk ellátogató több száz diák közül senki se menjen haza pozitív élmény nélkül. Azt tapasz

Korábbi események
Tartalomfelelős: Bánkúti Józsefné, osztályvezető

Pályázati kiírás - Székesfehérvár 6113/11 hrsz. bérbeadás

2018. február 21., szerda 10:33

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.), mint Kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Ávr.”) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: „Nvt.”), illetve a 290425/1998/0100. számú Vagyonkezelési Szerződés vonatkozó rendelkezései alapján

egyfordulós, nyílt pályázat keretében a nyertes pályázó részére 15 év határozott időtartamra „Bérleti szerződés” keretében bérbe kívánja adni

a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében állóSzékesfehérvár 6113/11 hrsz.-ú kivett gazdasági épület és udvar teljes területét.

Az ingatlan alapszinten közművesített, annak bővítése  igény esetén a Bérlő költségén valósítható meg.

A pályázatokat a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székhelyén személyesen, vagy pedig a fenti címre postai küldeményként kérjük benyújtani 2018. április 9-ig. A beérkezett ajánlatok rangsorolása során alkalmazott értékelési szempont a megajánlott bérleti díj összege.

A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő 2018. május 5-ig értékeli, és az ajánlattevőket postai úton értesíti.  A benyújtott ajánlat akkor érvényes, ha az megfelel az Ávr. és az Nvt. szabályainak.

A pályázati kiírás és mellékletei a jobb oldali "Csatolmányok" menüpontból letölthetőek.

 

Google térkép: https://goo.gl/maps/7fQbNjCvyDC2

Utolsó módosítás: 2018. március 09., péntek 13:43