Események

17
2016. február 17., szerda

Víziállás kihelyezésének szabályai, mederkezelési hozzájárulás, nádas térkép

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a Balaton kizárólagos állami tulajdonnak minősül. Ennek értelmében minden olyan tevékenység engedélyköteles, amely a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásolja vagy megváltoztathatja.

<

10
2015. június 10., szerda

Nyíltnap a hajózsilipnél

P1010026ind

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség a Víz Világnapja alkalmából a korábbi évekhez hasonlóan, idén is betekintést engedett mindennapi életébe, működésébe, feladataiba. A rendezvény mára egyhetes rendezvénysorozattá nőtte ki magát. Sokszínű és interaktív programokkal vártuk az érdeklődőket 2017. március 21-24. között, illetve 22-én „Hogyan óvjuk a Balaton vizét?” címmel tartottunk előadást Siófok főterén, a DRV Zrt. felkéréséből. A nyíltnapokra a környékbeli óvodások, általános és középiskolás tanulók és oktatóik, valamint civil szervezetek kerültek meghívásra. Idén minden korábbinál több, közel 600 érdeklődőt láttunk vendégül, akik bepillantást nyerhettek a műtárgyak működésébe, láthattak zsilipelést, bemutattuk a vízminőségi kárelhárítás során használt gépek és eszközök alkalmazását, valamint a vízrajzi mérőműszerek használatát. Igyekeztünk gondoskodni róla, hogy a hozzánk ellátogató több száz diák közül senki se menjen haza pozitív élmény nélkül. Azt tapasz

Korábbi események
Tartalomfelelős: Horváth Angéla, osztályvezető

Vízügyi objektumazonosítás engedélyezési eljáráshoz

2018. január 08., hétfő 11:28

Tájékoztató a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2018. január 1-től érvényes, a vízügyi objektumazonosító nyilatkozat és vagyonkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos változásairól

A vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1. napjától mellékelni kell valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény kérelem esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.

 

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat tartalmazza:

  • a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,

 

valamint együttesen is megkérhető a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozattal a vagyonkezelői/befogadó/üzemeltetői nyilatkozat, ebben az esetben kiállításra kerül:

  • vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői nyilatkozat
  • vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő vízfolyás, tározó érintettsége esetén befogadói/mederkezelői (üzemeltetői) nyilatkozat,
  • ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a vízügyi igazgatóság állami víz vagyonra vonatkozó vagyonkezelői nyilatkozat

 

A nyilatkozat (hozzájárulás) kiadása kérelmezhető:

  1. A kérelem papír alapon, személyesen vagy postai úton történő benyújtásával az alábbi címen/címre (az űrlapot ekkor is excel fájl formátumban várjuk):

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6.

Tel:      +36/22/315-370

ügyfélfogadási idő: munkanapokon 9.00-11.00

 

  1. A kérelem elektronikus úton történő benyújtásával a letesitmenyazonositas@kdtvizig.hu címre.

 

A nyilatkozat és hozzájárulás kiadásához benyújtandó dokumentumok:

  • űrlap(ok) excel fájl formátumban – a kitöltési útmutató és a létesítmény azonosításhoz szükséges űrlapok letölthetőek a honlapról
  • az űrlapok első munkalapján lévő Címlap aláírva, szkennelt (vagy lefényképezett) formában (ez az objektum azonosítás kérelme)
  • kérelem vagyonkezelői/befogadó/üzemeltetői nyilatkozathoz – letölthető a honlapról
  • tervdokumentáció

 

A szükséges űrlapok jobb oldalt a csatlományok alatt tölthetők le.

 

 

Utolsó módosítás: 2018. február 21., szerda 09:24