Események

19
2018. június 19., kedd

30 éves a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei területi szervezete a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely alapításának 30. évfordulóján visszaemlékező eseményt szervez.

 

Program:

 • Megynyitó
 • Visszaemlékezés – Szabó Mátyás nyugalmazott igazgató
 • A vízügyi emlékek őrzésének feladatai – Tóth Sándor műszaki igazgató-helyettes
 • Tárlatvezetés a kiállítóhelyen és a szivattyútelepen
 • Fogadás

 

Helyszín: Lankóci Vízügyi Kiállítóhely és Szivattyútelep

 

Időpont: 2018. június 19. 11 óra

Korábbi események
Tartalomfelelős: Horváth Angéla, munkatárs

Vízügyi objektumazonosítás engedélyezési eljáráshoz

2018. január 08., hétfő 11:28

Tájékoztató a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2018. január 1-től érvényes, a vízügyi objektumazonosító nyilatkozat és vagyonkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos változásairól

A vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1. napjától mellékelni kell valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény kérelem esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.

 

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat tartalmazza:

 • a vízügyi objektumazonosítót, és a nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentáció számát és kiállítási dátumát,

 

valamint együttesen is megkérhető a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozattal a vagyonkezelői/befogadó/üzemeltetői nyilatkozat, ebben az esetben kiállításra kerül:

 • vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége esetén az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői nyilatkozat
 • vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő vízfolyás, tározó érintettsége esetén befogadói/mederkezelői (üzemeltetői) nyilatkozat,
 • ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a vízügyi igazgatóság állami víz vagyonra vonatkozó vagyonkezelői nyilatkozat

 

A nyilatkozat (hozzájárulás) kiadása kérelmezhető:

 1. A kérelem papír alapon, személyesen vagy postai úton történő benyújtásával az alábbi címen/címre (az űrlapot ekkor is excel fájl formátumban várjuk):

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6.

Tel:      +36/22/315-370

ügyfélfogadási idő: munkanapokon 9.00-11.00

 

 1. A kérelem elektronikus úton történő benyújtásával a letesitmenyazonositas@kdtvizig.hu címre.

 

A nyilatkozat és hozzájárulás kiadásához benyújtandó dokumentumok:

 • űrlap(ok) excel fájl formátumban – a kitöltési útmutató és a létesítmény azonosításhoz szükséges űrlapok letölthetőek a honlapról
 • az űrlapok első munkalapján lévő Címlap aláírva, szkennelt (vagy lefényképezett) formában (ez az objektum azonosítás kérelme)
 • kérelem vagyonkezelői/befogadó/üzemeltetői nyilatkozathoz – letölthető a honlapról
 • tervdokumentáció

 

A szükséges űrlapok jobb oldalt a csatlományok alatt tölthetők le.

 

 

Utolsó módosítás: 2018. február 21., szerda 09:24