Események

19
2018. június 19., kedd

30 éves a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei területi szervezete a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely alapításának 30. évfordulóján visszaemlékező eseményt szervez.

 

Program:

  • Megynyitó
  • Visszaemlékezés – Szabó Mátyás nyugalmazott igazgató
  • A vízügyi emlékek őrzésének feladatai – Tóth Sándor műszaki igazgató-helyettes
  • Tárlatvezetés a kiállítóhelyen és a szivattyútelepen
  • Fogadás

 

Helyszín: Lankóci Vízügyi Kiállítóhely és Szivattyútelep

 

Időpont: 2018. június 19. 11 óra

Korábbi események

Jelenlegi projektek

„Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” című projekt KEHOP-1.1.0-15-2017-00012

2018.08.28. 11:37

-

Az „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00012 azonosítószámú projektben beszerzésre kerülő eszközök, műszerek alkalmazásával megvalósuló monitoring tevékenység célja az emberi életminőség, az élhető környezet fenntartható biztosítása. Ezáltal a projekt hozzájárul a Balaton ökológiai és társadalmi-gazdasági rendszere sérülékenységének, illetve alkalmazkodóképességének jobb megértéséhez, segít válaszokat adni arra, hogy ezek milyen mértékben következnek globális és helyi változásokból. Ezek elemzésével dolgozhatók ki megfelelő adaptációs intézkedések. A projekt nyomon követi a folyamatosan változó éghajlati hatásokat is, amelyek befolyásolják a tó vízminőségét, vízmennyiségét és ökológiai állapotát.

Szekszárd, Lőtéri Vízbázis kármentesítése (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003)

2018.09.05. 15:23

-

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciumot alkotva a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint az illetékességi területére eső, állami felelősségi körbe tartozó környezeti kármentesítési feladatok végrehajtójával támogatást nyert a Szekszárd K-i részén kialakult felszín alatti klórozott szénhidrogén szennyezettség felszámolására a KEHOP-3.3.0 kódszámú „Szennyezett területek kármentesítése” tárgyú pályázati konstrukció keretében.

A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra - KEHOP-1.1.0-15-2017-00011

2017.09.08. 15:09

-

A projekt célja a vízszintszabályozás és az éghajlatváltozás közötti összefüggés vizsgálata, a KEHOP céljaihoz kapcsolódó áramlástani modell megalapozása a Balaton mederanyag mennyiségi és minőségi felmérésével, a Balaton megváltozott (emelt vízszintű) üzemrendjének hatásvizsgálata környezeti hatástanulmány összeállításával.

A Váli-völgy vízrendezési feladatai – KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

2016.08.30. 11:39

-

Az utóbbi évtizedekben – főként az Európai Unióban – átértékelődött a vízfolyásokkal kapcsolatos társadalmi igény. Minthogy a termelési technológiák fejlődésének köszönhetően a szántóföldi művelésbe vont területek csökkennek, így megváltozott az a prioritási sorrend is, amely szerint a mezőgazdaság területigénye, árvizek elleni védelme feltétlenül megelőzi a vízfolyás természeti értékeinek védelmét. A prioritások ezen eltolódása miatt a vízrendezés hagyományos célkitűzései is vesztettek jelentőségükből, il

Szent László-patak rehabilitációja – KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

2017.02.07. 13:39

-

Szent László-patak rehabilitációja – KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára.
Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan egyre többször kell számítani olyan heves, sok esetben lokális csapadéktevékenységre, melyek villám árvizek kialakulását eredményezik a vízfolyásokon. Az elmúlt 10 év alatt három évben (2005., 2010., 2014.) fordult elő olyan heves csapadék tevékenység, amely szükségessé tette helyi vízkárelhárítási készültség elrendelését és védekezési tevékenység végzését a Szent László-patak melletti településeken.

A Balaton levezető rendszer korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)

2016.09.22. 13:17

-

A nagyprojekt célja a vizek kártételei elleni, a védett értékekkel arányos védelem szintjének biztosítása a teljes vízrendszeren, továbbá a termelési, gazdálkodási feltételek megteremtése, ill. fokozása megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosításával, kormányzásával. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió-csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a továbbiakban a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása.

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem – KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

2016.09.19. 14:17

-

A projekt célja a Fehérvárcsurgói-tározó kapacitás növelése, ami lehetővé teszi a minőségi korlátozás nélkül felhasználható szabad vízkészlet visszatartását. Az utóbbi évek csapadékos időjárása miatt a tározó árvízcsúcs-csökkentő szerepe – a nagyvizek visszatartása révén – újfent előtérbe került.

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja – KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

2016.09.15. 15:06

-

A projekt célja a Velencei-tó vízkészletével történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása, a tó vízminőségének fenntartható javítása, a part menti területek természet-közeli állapotának magasabb színvonalú megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja, mindezekkel a Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésének biztosítása.