Események

17
2016. február 17., szerda

Tisztelt Kérelmezők, Érdeklődők!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a Balaton kizárólagos állami tulajdonnak minősül. Ennek értelmében minden olyan tevékenység engedélyköteles, amely a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásolja vagy megváltoztathatja.

<

10
2015. június 10., szerda

Nyíltnap a hajózsilipnél

P1010026ind

Június 10-én a Krúdy Gyula Szakközépiskola tanulói látogattak el hozzánk...

Korábbi események

Jelenlegi projektek

A Váli-völgy vízrendezési feladatai – KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

2016.08.30. 11:39

-

Az utóbbi évtizedekben – főként az Európai Unióban – átértékelődött a vízfolyásokkal kapcsolatos társadalmi igény. Minthogy a termelési technológiák fejlődésének köszönhetően a szántóföldi művelésbe vont területek csökkennek, így megváltozott az a prioritási sorrend is, amely szerint a mezőgazdaság területigénye, árvizek elleni védelme feltétlenül megelőzi a vízfolyás természeti értékeinek védelmét. A prioritások ezen eltolódása miatt a vízrendezés hagyományos célkitűzései is vesztettek jelentőségükből, il

Szent László-patak rehabilitációja – KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

2017.02.07. 13:39

-

Szent László-patak rehabilitációja – KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára.
Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan egyre többször kell számítani olyan heves, sok esetben lokális csapadéktevékenységre, melyek villám árvizek kialakulását eredményezik a vízfolyásokon. Az elmúlt 10 év alatt három évben (2005., 2010., 2014.) fordult elő olyan heves csapadék tevékenység, amely szükségessé tette helyi vízkárelhárítási készültség elrendelését és védekezési tevékenység végzését a Szent László-patak melletti településeken.

A Balaton levezető rendszer korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)

2016.09.22. 13:17

-

A nagyprojekt célja a vizek kártételei elleni, a védett értékekkel arányos védelem szintjének biztosítása a teljes vízrendszeren, továbbá a termelési, gazdálkodási feltételek megteremtése, ill. fokozása megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosításával, kormányzásával. A Balaton levezető rendszerének korszerűsítése érdekében szükséges a jelentősebb nagyműtárgyak rekonstrukciója és átépítése, a Sió-csatorna teljes körű rekonstrukciója, és a továbbiakban a vízrendszer megfelelő és fenntartható működtetésének biztosítása.

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem – KEHOP-1.5.0-15-2015-00001

2016.09.19. 14:17

-

A projekt célja a Fehérvárcsurgói-tározó kapacitás növelése, ami lehetővé teszi a minőségi korlátozás nélkül felhasználható szabad vízkészlet visszatartását. Az utóbbi évek csapadékos időjárása miatt a tározó árvízcsúcs-csökkentő szerepe – a nagyvizek visszatartása révén – újfent előtérbe került.

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja – KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

2016.09.15. 15:06

-

A projekt közvetlen célja a Velencei-tó vízminőségének fenntartható javítása, a part menti területek természet-közeli állapotának magasabb színvonalú megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja, mindezekkel a Víz Keretirányelvnek megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésének biztosítása.

Közvetett módon cél a tóparti szolgáltatások ökoturisztikai szempontú újrapozícionálásának támogatása; és azok környezettudatos használatának és hozzáférhetőségének elősegítése - a környezetminőség komplex és fenntartható fejlesztésén keresztül.