Események

21
2019. március 21., csütörtök

MHT ülés a Víz Világnapja alkalmából

vizvilagnapeg.jpg

A Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli
Területi Szervezete a Víz Világnapja alkalmából 2019. március 21-én 1400 órai kezdettel tartja soron következő programját.

28
2019. február 28., csütörtök

Lakossági fórum - Szekszárd

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) konzorciumi együttműködésében megvalósuló „Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése” című projekt bemutatására 2019. február 28-án 17 órakor lakossági fórumra kerül sor a szekszárdi Vármegyeházán.

27
2019. február 27., szerda

Sajtónyilvános konferencia

A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) című projekthez kapcsolódóan sajtónyilvános konferenciára kerül sor az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezésében.

21
2019. március 21., csütörtök

A Víz Világnapja 2019

Fejér megyi gyermekrajz-, fotó- és irodalmi pályázat - Ünnepi díjkiosztó

19
2018. június 19., kedd

30 éves a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei területi szervezete a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely alapításának 30. évfordulóján visszaemlékező eseményt szervez.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

Adatkezelési nyilatkozat

2018. május 31., csütörtök 12:02

Jelen Adatkezelési nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., a továbbiakban: Igazgatóság) (szerződéses) kapcsolatba kerülő természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelési körülményeit, szabályait rögzíti.

 

Az Igazgatóság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát, elveit, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden személyes adatkezelés megfelel az itt rögzítetteknek.

Az Igazgatóság valamennyi dolgozójának, függetlenül beosztásuktól, illetőleg munkakörüktől célja és kötelezettsége, hogy az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, célhoz kötötten, kizárólag ügyviteli célból kezelje és tartsa nyilván, illetőleg az adott jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából adja át adatfeldolgozó számára.

 

Az Igazgatóság vállalja, hogy minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát, védelmét garantálja.

Az Igazgatóság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
  • Infotv.

 

1. oldal   2   3   4   5   6   7  
Utolsó módosítás: 2018. május 31., csütörtök 15:02