Események

17
2016. február 17., szerda

Tisztelt Kérelmezők, Érdeklődők!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a Balaton kizárólagos állami tulajdonnak minősül. Ennek értelmében minden olyan tevékenység engedélyköteles, amely a vizek lefolyási és áramlási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásolja vagy megváltoztathatja.

<

17
2015. szeptember 17., csütörtök

Sportnap 2015.

2015. szeptember 11.-én került sor a KDTVIZIG-ATIVIZIG összecsapására hét kategóriában, a vendégek által választott sportágakban.

31
2015. augusztus 31., hétfő

A Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi, minőségi állapota

A „Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében szervezi az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

31
2015. augusztus 31., hétfő

A Balaton részvízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

A „Kvassay Jenő Terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében szervezi az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

10
2015. június 10., szerda

Nyíltnap a hajózsilipnél

P1010026ind

Június 10-én a Krúdy Gyula Szakközépiskola tanulói látogattak el hozzánk...

Korábbi események
Tartalomfelelős: Tóth Sándor, műszaki igazgatóhelyettes

A Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi, minőségi állapota

2015. augusztus 31., hétfő 00:00
31
Esemény kezdete: 2015. augusztus 31. 10:00, hétfő
31
Esemény vége: 2015. augusztus 31. 12:00, hétfő
Helyszín: Észak-Balatoni Regionális Konferenciaközpont, Balatonfüred, Horváth Mihály utca

„A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!”

 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

a meghívandó média képviselők részére

 

Az Országos Vízügyi FőigazgatósáG ÉS A KÖZÉP- DUNÁNTÚLI Vízügyi Igazgatóság SPECIÁLIS TERÜLETI FÓRUMÁRA

 

„A Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi, minőségi állapota” című fórumot

 

A „Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében szervezi az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

 

Időpont:         2015. augusztus 31. 10.00 óra

Helyszín:       Észak-Balatoni Regionális Konferenciaközpont

               (Balatonfüred, Horváth Mihály utca)

ROGRAM:

10:00 - 10:10  Köszöntő

                        Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes (KDTVIZIG)

10:10 – 10:40 A Dunántúli-középhegységi karsztvíz-testek állapotértékelése

                        Csepregi András–Gondárné Sőregi Katalin (Hydrosys Kft-Smaragd-GSH Kft)

10:40-11:00     Jó vízgazdálkodási gyakorlat a Hévizi-tó környékén

                        Tóth György – Székely Edgár (MFGI-NYUDUVIZIG)

11:00-11:20       Az emelkedő karsztvízszintek és visszatérő források által okozott problémák, károk

                        Nád Béla – Mohácsiné Simon Gabriella (KDTVIZIG-ÉDUVIZIG)

11:20 –            Fórum - vélemények, kérdések és válaszok.

A „vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”. Ebből következően a víz nemzeti vagyon, annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.

A 2014-2020-as EU programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégia célkitűzéseit valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT készítése szorosan kapcsolódik az Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelv (továbbiakban VKI) előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (továbbiakban: VGT2), amelyet Magyarországnak 2015. december 22-ig el kell készíteni.

A felülvizsgálat keretében társadalmi és szakmai fórumokon vitatják meg az érintett államigazgatási és önkormányzati szervezetek, zöld szervezetek, vízhasználók és egyéb szakmai szervezetek képviselői, valamint a témában érintett további szakemberek a terv alegységeket érintő legfontosabb témaköreit, különös figyelmet szentelve a térségeket érintő olyan jelentős vízgazdálkodási problémáknak, mint a Dunántúli Középhegység karsztvíz készleteinek állapota.

Hazánk legnagyobb egybefüggő karsztvidéke a Keszthelytől Esztergomig húzódó Dunántúli-középhegység. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a karsztvízszintek folyamatosan nőnek és valószínűsíthető, hogy több karszt víztest is el fogja érni a jó állapotot.

A Veszprém–Várpalota–Vértes déli részéig húzódó karsztvíztesten a karsztvízszint emelkedés, különösen a Várpalota, Balinka és Kincsesbánya térségi bányászathoz kapcsolódó vízemelés megszűnése után jelentős ütemben folytatódik (Öskü, Várpalota–Bántapuszta térsége). Kincsesbánya Rákhegy II vízaknai jelentős ivóvíz kivétel megmaradása miatt az akna közvetlen közelében a karsztvízszint stagnál, vagy csak jelentéktelen mértékben emelkedik. Ebben a szűk térségben az eredeti karsztvízszintek soha nem térnek vissza, így egyes régi források feltételezhetően soha nem fognak megszólalni (pl. Meluzina-forrás, Duzzogó-forrás).

A karsztos víztest minősége, különösen mezőgazdasági, települési és ipari eredetű szennyeződések hatását mutatja, különös tekintettel a nitrát szennyezésre. A nagymértékű és területű nitrát szennyezés több, a karsztvízre települt ivóvízbázist ellehetetlenített (nemesvámosi, kádártai), amelyeket a Veszprém városi vízbázisokról igyekeznek pótolni, ezáltal az itt okozott karsztvízszint miatt a nitrát szennyeződés Veszprém város alap vízbázisait is veszélyezteti. Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Litér, Hajmáskér vízellátásánál is komoly kockázat a nitrát szennyeződés. Ipari jellegű szennyező hatás Veszprém, Peremarton-gyártelep, Várpalota, Pétfürdő térségében főleg nitrát formájában jelentkezik.

A karsztvízszint emelkedés negatív hatással is jár, mivel nem kívánt fakadóvizeket okoz (pl.: tatai területek). A korábban vizenyős területek kiszáradásával megváltoztak a területhasználatok, több helyen beépítésre kerültek. Ezeken a helyeken a fakadó vizek megjelenése az épített környezetet veszélyeztetheti.

A térségben folyamatosan nyilvánul meg újabb és újabb érdeklődés a karsztvíz felhasználására alapozó gazdasági vállalkozások létesítése iránt. A karsztvíz készletek mennyiségi állapotára való tekintettel új, lekötni kívánt vízkontingens csak megfelelően, számításokkal és mérésekkel alátámasztott vizsgálat esetén fogadható el. Ezzel együtt felmerül annak a lehetősége is, hogy az engedéllyel lekötött, de ki nem termelt vízkészletek „újraosztása” is indokolttá válik.

A 2015. augusztus 31-én 10.00 órakor, Balatonfüreden, az Észak-Balatoni Regionális Konferenciaközpontban, (Balatonfüred, Horváth Mihály utca) megrendezésre kerülő fórum keretében kerülnek bemutatásra és megvitatásra a Dunántúli Karszt felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések, azok hatásai, valamint a környezeti célkitűzések elérését célzó, tervezett intézkedések, melyek hatással lehetnek a terület fejlődésére is.

A fórumot követően, az ott elhangzottak és az írásbeli vélemények figyelembevételével fogják a tervezők jóváhagyásra előkészíteni a felülvizsgált Vízgyűjtő- Gazdálkodási Tervet.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának eddigi eredményeiről a www.vizeink.hu  internetes oldalon lévő dokumentumokból is tájékozódhatnak és véleményt formálhatnak!

 

A fórummal egy helyen és egy napon,  délután 14 órakor kerülnek  megrendezésre „A BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA ”  című  fórum, melynek  meghívóját csatoljuk.

Utolsó módosítás: 2015. augusztus 31., hétfő 15:22